ITE- inspeccions Tècniques dels Edificis
castellano
català

AVÍS LEGAL
Condicions generals d'ús de la web
El present Avís Legal recull les condicions generals que regeixen l'accès i l'ús de la web de INSITECAT. El fet de connectar-se a aquesta pàgina web implica que vosté ha llegit i accepta, sense cap tipus de reserva, aquestes condicions.

Propietat Intel·lectual
Tots els continguts de la pàgina web, entenent coma tals a títol merament enunciatiu, els textes, fotografíes, imatges, icones, tecnología, software, links i d'altres continguts, així como el seu disseny gràfic i codi font són propietat intel·lectual de la nostre companyia, sense que es puguin entendre per l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de lo estrictament necessari per al correcte ús de la pàgina web.

Compromisos de la pàgina web
Aquest despatx professional no utilitzarà material protegit per propietat intelectual o industrial pertanyents a tercers, ni utilitzarà aquesta pàgina de forma que pogués incòrrer en competència desleial.

Exclosió de rsponsabilitat
INSITECAT declina qualsevol tipus de responsabilitat per l'ús maliciòs que pugui fer-se per part d'un tercer al conectar-se a la nostre pàgina web .
De la mateixa manera, no ens responsabilitzem del dany que es pugui derivar de l'ús incorrecte d'aquesta web o d'algun dels portals que apareixen com hipervincles.
Respecte als links e hipervincles declinem tota responsabilitat per aquells que remeten a la nostre web d'aquells que apareixin a la nostre web a mode informatiu.


Llei i jurisprudència
Al utilitzar aquesta web vosté accepta aquests termes , i qualsevol tipus de disputa relativa a l'ús d'aquesta web, seran interpretats d'acord a la llei i jurisprudència Española o sometent-se a la jurisdicció de la ciutat de Barcelona. .

inspecciones tecnicas de los edificios
inspeccion tecnica de los edificios
zona privada de clients inspeccio tecnica d'edificis