ITE- inspeccions Tècniques dels Edificis
castellano
català

¿QUE ÉS LA ITE?

La ITE és el mitjà que regula l'Administració per verificar que els Propietaris mantenen els edificis en un correcte estat de manteniment i ús efectiu.
Des de el 26 de febrer està vigent el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la Inspecció Tècnica dels Habitatges (ITE) DOGC 11/26/2010, que estableix que hauran de passar una revisió obligatòria tots els edificis d'habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin complin aquesta antiguitat.

Aquest Decret preveu que l'informe de la 
ITE s'elabori seguint uns models normalitzats

Una 
ITE  tres passos:

1.- La inspecció visual dels elements comuns de l'edifici. Si en el transcurs d'aquesta inspecció es detecten deficiències que comportin risc inminent per a les persones, es comunicarà inmediatament a la Propietat i a l'Ajuntament perquè s'adoptin les mesures urgents.

2.- La redacció de l'informe de la Inspecció Tècnica i qualificació de l'estat de l'edifici per part dels tècnics. Segons les deficiències detectades pot ser necessaria la realització d'obres de reparació i el conseqüent certificat final d'obres.

3 .- El certificat d'aptitut emès per l'Administració

inspecciones tecnicas de los edificios
inspeccion tecnica de los edificios
zona privada de clients inspeccio tecnica d'edificis