ITE- inspeccions Tècniques dels Edificis
castellano
català

¿ QUI HA DE DEMANAR LA ITE?

Els encarregats de demanar una inspecció tècnica ITE són els Propietaris de l'edifici o comunitats de propietaris o els seus representants legals.

Els propietaris tenen el deure de conservar i rehabilitar els immobles per mantenir-los en condicions d'us efectiu i adequat. Així la propietat és l'encarregada de sol·licitar la inspecció i en cas necessari, encarregar les obres de reparació.

En cas d'edificis sotmesos a propietat horitzontal, la obligació recau en els òrgans pertinents de la comunitat. Quan hi hagi més d'una comunitat en un inmoble, es poden portar a terme una
ITE per cada comunitat.

inspecciones tecnicas de los edificios
inspeccion tecnica de los edificios
zona privada de clients inspeccio tecnica d'edificis